Share on Facebook

Main News Page

ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸ਼ਯਾਮ ਕਵੀ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਕਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ
-: ਆਤਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਨਪੁਰ
21.05.19

ਨਿਤ 'ਸੋ ਦਰੁ' ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਯੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਵੈਯਾ .. "ਪਾਇ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋਊ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਯੋ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹੈਂ ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਮਾਨਯੋ। ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਬੇਦ ਸਬੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹੈ ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਮਾਨਯੋ। ਸ੍ਰੀ ਅਸਿਪਾਨ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰਿ ਮੈ ਨਾ ਕਹਯੋ ਸਭ ਤੋਹਿ ਬਖਾਨਯੋ। .." ਲੋਕ ਇਸ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ 'ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ "ਰਾਮ, ਰਹੀਮ, ਪੁਰਾਨ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੱਤ ਕਹੇ ਗਏ ਹਨ (ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ) ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ" ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ...।

ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਰਾਮ, ਰਹੀਮ, ਪੁਰਾਨ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਚਉਬੀਸ ਅਵਤਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪੰਨੇ ਕਿਉਂ ਕਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ..?

ਅਤੇ ਭਲਿਓ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਰਾਮ, ਰਹੀਮ, ਪੁਰਾਨ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? .. ਕਿਉਂਕੀ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਇਸ਼ਟ ਹਨ 'ਇੱਕ ਦੁਰਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮਹਾਂਕਾਲ਼' ਸਾਰੇ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਉਸਤਤਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਥ ਦੇਵੀ ਜੂ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਥਨੰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਖਾਰੀ, ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ ..।

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਲਿਖਾਰੀ "ਚੌਬੀਸ ਅਵਤਾਰ" ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਵੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਅਰਾਧ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ .. ੴ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤੇ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ । ਅਬ ਚਉਬੀਸ ਅਉਤਾਰ ਕਥਨੰ । .. ਭਾਵ ਲਿਖਾਰੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੇ ਚਉਬੀਸ ਅਵਤਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ .. ਅਤੇ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਜਿਸ ਸਵੈਯੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤ 'ਸੋ ਦਰੁ' ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਯੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਰੱਲ ਗੱਡ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਸਵੈਯੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ..

"ਸ੍ਰੀ ਅਸਿਪਾਨ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰਿ ਮੈ ਨਾ ਕਹਯੋ ਸਭ ਤੋਹਿ ਬਖਾਨਯੋ ॥੮੬੩॥"

ਅਸਪਿਾਨ, ਅਸਿ+ਪਾਨ, ਅਸਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਲਵਾਰ, ਅਸਿਪਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ - ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਹੀਂ .. ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਅਸਿ ਕਿਸ ਨੇ ਫੜ੍ਹ ਰਖੀ ਹੈ

ਜੇ ਪਰ ਮਹਾਕਾਲ ਅਸਿ ਝਾਰਾ। ਏਕ ਸੁਭਟ ਤੇ ਦ੍ਵੈ ਕਰ ਡਾਰਾ। ਜੌ ਦ੍ਵੈ ਨਰ ਪਰ ਟੁਕ ਅਸਿ ਧਰਾ। ਚਾਰਿ ਟੂਕ ਤਿੰਨ ਦ੍ਵੈ ਕੈ ਕਰ।

ਅਰਥ - 'ਅਸਿ' ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਕਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਿਪਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। 'ਪਾਨਿ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ- ਹੱਥ ਵਿੱਚ । ਇਸ 'ਅਸਿ (ਤਲਵਾਰ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਾਕਾਲ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿਤਰ ੪੦੪ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ .. ਹੁਣ ਉਪਰ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ..

ਸ੍ਰੀ ਅਸਿਪਾਨ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰਿ ਮੈ ਨਾ ਕਹਯੋ ਸਭ ਤੋਹਿ ਬਖਾਨਯੋ ।੮੬੩।

ਹੇ ਮਹਾਕਾਲ ਤੇਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ (ਗ੍ਰੰਥ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ)। (ਇਹ) ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ੮੬੩।

ਸੋ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਇਹ ਸਵੈਯਾ 'ਰਾਮਾਵਤਾਰ' ਦੀ 'ਰਮਾਇਣ ਕਥਾ' ਵਿੱਚ ੮੬੩ ਵਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਸ਼ਯਾਮ ਕਵੀ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਕਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਮ, ਰਹੀਮ, ਪੁਰਾਨ ਜਾਂ ਕ਼ੁਰਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਅਤੇ ਵੇਦ ਆਦਿਕ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ਼ੋਂ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸਿਪਾਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵੱਯਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਬਿਯੋ ਬਾਚ ਚੌਪਈ ਵਿੱਚ ਮਹਾਕਾਲ ਲਈ ਸ਼ਯਾਮ ਕਵੀ ਨੇ ਹੀ ਅਸਿਪਾਨ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹਨ।

ਅਤੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲਿਓ ਇਕ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਕੋਈ ਸਾਕਤ ਮਤੀਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਸ਼ਟ ਭਗਉਤੀ ਤੇ ਮਹਾਕਾਲ ਹਨ ।


ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ॥
ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੱਪੂ (ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ), ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ, ਸੰਤ, ਬਾਬੇ, ਅਨਮਤੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸਿੱਖ / ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।Disclaimer: Khalsanews.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news। articles। audios videos or any other contents published on www.khalsanews.org  and cannot be held responsible for their views.  Read full details....

Go to Top