Share on Facebook

Main News Page

ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰੁ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵੈ
-: ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੱਧੇਵਾਲੀਆ
291218

ਜਦ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਨਰੂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮਿੱਟੀ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸ ਕੰਮ। ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਯਾਣੀ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਰਕ ਚੁੱਕੀ, ਸੜ ਚੁੱਕੀ, ਗਲ ਚੁੱਕੀ! ਜਦ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਰੂ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।

ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਖ ਨੇ ਕਾਲਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਖ ਮਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਾਲਖ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਾਲਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਾਲਖ ਪੂੰਝ ਦਿੱਤੀ? ਪੈ ਰੌਲੇ ਗਏ? ਕਾਲਖ ਮਲਨ ਵਾਲੀ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਖ ਇਸ ਬੁੱਤ ਖਾਤਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਬੁੱਤ ਤਾਂ ਪਾਕ! ਇਹ ਕਾਲਖ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਥੋੜੋਂ! ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਦੇਗ ਨਾਲ ਚੋਪੜਿਆ ਦਾਹੜਾ, ਸਿਰ ਨੀਲੀ ਪੱਗ, ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਪੰਜਾਮਾ, ਲਹੂ ਨਾਲ ਆਫਰੀ ਫਿਰਦੀ ਜੋਕ ਵਰਗਾ ਢਿੱਡ, ਉਪਰ ਦੀ ਗਾਤਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲਖ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਮੇਰੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਮੇਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਲਖ? ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਝਾਏ ਕਿ ਕਮਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕਾਲਖ ਹੀ ਫਿਕੀ ਪੈ ਜਾਏ। ਕਾਲਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿਆਂ ਪੋਚ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਪੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਬੁੱਤ ਕਾਲਾ ਹੀ ਕਿਥੇ ਹੋਇਆ? ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕਾਲਖ ਮਲ ਕੇ ਵੀ ਲਗੀ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਖ ਹੀ ਨਕਲੀ?

ਦੂਜੀ ਕਾਲਖ ਕਹਿੰਦੀ ਰਜੀਵ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਪੱਗ ਦਾ ਕੀ ਏ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਵੇਂ ਫਿਰ ਬੰਨ ਤਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ! ਧੀ ਘਰੋਂ ਦੌੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੁੰਡਾ ਕਰਤੂਤ ਕਰ ਬਹਵੇਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਗ ਨੀਵੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਮੇਰੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਨਰੂ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਿਰ ਲਾਹ ਲੈ ਪਰ ਪੱਗ ਲਾਹ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਮਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿਰੋਂ ਪੱਗ ਲਾਹ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਪਰ?

ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧੀਂ ਨਹਾਉਂਣ ਨਾਲ ਕੀ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਧੁੱਪ ਜਾਣਗੇ ਇੰਦਰਾ ਮਾਈ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ? ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਡੋਲ੍ਹ ਮਾਰੋ ਬੁੱਤ ਉਪਰ, ਰਜੀਵ ਦਾ ਲਹੂ ਲਿਬੜਿਆ ਬੁੱਤ ਪਵਿਤੱਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੜ ਰਹੇ ਮਾਸ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨਾ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਪਵਿਤੱਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪਾਲੀ ਬੈਠਾ? ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਮੱਥਾ? ਇਕ ਕਾਲਖ ਮਲ ਰਿਹਾ ਦੂਜਾ ਪੂੰਝ ਰਿਹਾ ਦੋਵੇਂ ਕਾਲਖਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ! ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਅਪਣੀ ਅਪਣੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਗੇ, ਅਹੁਦੇ ਦੇਣਗੇ?

ਬੰਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਨਰੂ ਯਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜੋਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਵਿਆਂ ਵੰਨੀ ਹੀ ਖੜੇਗੀ। ਲਾਸ਼ ਦੀ ਮੰਜਲ ਹੀ ਸਿਵੇ ਹਨ। ਲਾਸ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਹੀ ਕਬਰਾਂ! ਨੀਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ! ਛੋਟੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ! ਬਾਹਰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵੱਛਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਭਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ। ਭਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਉਂਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਭਾਰ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗਲ ਇਸ ਕਦਰ ਘੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋਂ ਕਿ ਤਰਕ ਚੁੱਕੀ ਲਾਸ਼ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਯਾ ਨਾ ਹੋਵੇ?


ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।


<< ਸ੍ਰ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੱਧੇਵਾਲੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾਂ >>

ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ॥
ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੱਪੂ (ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ), ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ, ਸੰਤ, ਬਾਬੇ, ਅਨਮਤੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸਿੱਖ / ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।Disclaimer: Khalsanews.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news। articles। audios videos or any other contents published on www.khalsanews.org  and cannot be held responsible for their views.  Read full details....

Go to Top