Share on Facebook

Main News Page

💥 ਬਾਜ ਅਤੇ ਤੋਤਾ
-: ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੱਧੇਵਾਲੀਆ
01.11.2022
#GurdevSingh #Sadhewalia #KhalsaNews #Falcon #Baaj #Parrot

ਤੋਤਾ ਬੋਲਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜੀ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਚੂਰੀ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਮਰਜੀ ਬੁਲਵਾ ਲਓ। ਅੰਗਰੇਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਚੀਨੀ, ਪਸ਼ਤੋ ਯਾਣੀ ਜੋ ਮਰਜੀ। ਚੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਅਸ!

ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੋਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਓਹ ਇਟਾਲੀਅਨ ਗੋਰੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਓਹ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਲਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਨਿਆਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਭਦੇ ਨਾ ਸਨ, ਕੁੱਝ ਚਿਰ ਰਖਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਇਕ ਚੀਨੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਕਿ ਓਹ ਹੁਣ 'ਆ ਗਿਆਂ ਚਲਾਂ ਗਿਆਂ' ਛਡ 'ਚਊ ਸਨ ਤੋਚੇ ਫਾਂਗਿਓ' ਕਹਿਣ ਲਗ ਗਿਆ ਯਾਣੀ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਬੁਰਕ ਮਾਰਨ ਲਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੂਰੀ ਜੂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਖਾਣੀ।

ਬਾਜ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਖਾਸ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ। ਉਸਦੀ ਨਿਗਾਹ Vision ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਓਹ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ।

🔸 ਦੂਜਾ ਓਹ ਮਰਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਖੁੱਦ ਦਾ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੂਰੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ।

🔹 ਤੀਜਾ ਓਹ ਮੀਂਹ ਤੂਫਾਨ ਆਏ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤਰਾਂ ਦੜ ਕੇ ਦੰਦ ੜਿਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਬੈਠਦਾ, ਬਲਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਚਾਂਘੜਾਂ ਮਾਰਦਾ ਬਦਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਉਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

🔸 ਚੌਥਾ ਓਹ ਇੱਕਲਾ ਅਤੇ ਅਜਾਦ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵਿਚ ਉਡਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਓਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

🔹 ਪੰਜਵਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਣ ਉਸ ਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਸ ਦੇ ਜਦ ਥੋੜਾ ਸੁਰਤ ਸਾਂਭਦੇ ਓਹ ਆਲਹਣੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਪੋਲਾ ਘਾਹ ਫੂਸ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕੰਮੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।

ਯਾਣੀ ਬਾਜ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਤੋਤਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ। ਤੋਤਾ ਬੋਲਦਾ ਬੇਸ਼ਕ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਪਰ ਓਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੂਰੀ ਪਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜਦ ਕਿ ਉਚਿਆਂ ਅਸਮਾਨਾ ਵਿਚ ਉਡਣ ਵਾਲਾ ਬਾਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਚੂਰੀ ਉਪਰ ਧਿਜਦਾ ਨਹੀ ਕਿਓਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਪਰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ।

ਯਾਦ ਰਖਣਾ ਅਜਾਦ ਲੋਕ ਬਾਜ ਪਾਲਦੇ ਗੁਲਾਮ ਤੋਤੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਕੋਲੇ ਬਾਜ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗੁਲਾਮ ਤੋਤਿਆਂ ਮਗਰ ਜਾਲ ਚੁਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਾਮ ਹੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਣੀ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਯਾਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਇਹ ਤੋਤਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਖੁੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਕੇ ਦੰਦ ੜਿਕੇ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ।


<< ਸ੍ਰ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੱਧੇਵਾਲੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾਂ >>


ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ॥
ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੱਪੂ (ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ), ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ, ਸੰਤ, ਬਾਬੇ, ਅਨਮਤੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸਿੱਖ / ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।

Disclaimer: Khalsanews.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news / articles / audios / videos or any other contents published on www.khalsanews.org and cannot be held responsible for their views.  Read full details....

Go to Top