Share on Facebook

Main News Page

💢 ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਰੇਡਿਓ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਹਰਨੇਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੂੜਮਤੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ

26 ਜਨਵਰੀ 2022

14 ਜਨਵਰੀ 2022

13 ਜਨਵਰੀ 2022

11 ਜਨਵਰੀ 2022

03 ਜਨਵਰੀ 2022

01 ਜਨਵਰੀ 2022

14 ਦਸੰਬਰ 2021

11 ਦਸੰਬਰ 2021

05 ਦਸੰਬਰ 2021

03 ਦਸੰਬਰ 2021

25 ਅਕਤੂਬਰ 2021

24 ਅਕਤੂਬਰ 2021

17 ਅਕਤੂਬਰ 2021

16 ਅਕਤੂਬਰ 2021

13 ਅਕਤੂਬਰ 2021

25 ਸਤੰਬਰ 2021

18 ਸਤੰਬਰ 2021

12 ਸਤੰਬਰ 2021

10 ਸਤੰਬਰ 2021

06 ਸਤੰਬਰ 2021

02 ਸਤੰਬਰ 2021

31 ਅਗਸਤ 2021

29 ਅਗਸਤ 2021

25 ਅਗਸਤ 2021

24 ਅਗਸਤ 2021

22 ਅਗਸਤ 2021

20 ਅਗਸਤ 2021

19 ਅਗਸਤ 2021

15 ਅਗਸਤ 2021

11 ਅਗਸਤ 2021

08 ਅਗਸਤ 2021

03 ਅਗਸਤ 2021

02 ਅਗਸਤ 2021

28 ਜੁਲਾਈ 2021

18 ਜੁਲਾਈ 2021

16 ਜੁਲਾਈ 2021

13 ਜੁਲਾਈ 2021

12 ਜੁਲਾਈ 2021

09 ਜੁਲਾਈ 2021

27 ਜੂਨ 2021

30 ਮਈ 2021

20 ਮਈ 2021

06 ਮਈ 2021

19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021

16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021

15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021

14 ਫ਼ਰਵਰੀ 2021

11 ਜਨਵਰੀ 2021

30 ਦਸੰਬਰ 2020

28 ਦਸੰਬਰ 2020

27 ਦਸੰਬਰ 2020

25 ਦਸੰਬਰ 2020

24 ਦਸੰਬਰ 2020

13 ਦਸੰਬਰ 2020

11 ਦਸੰਬਰ 2020

06 ਨਵੰਬਰ 2020

01 ਨਵੰਬਰ 2020

28 ਜੂਨ 2020

05 ਜੂਨ 2020

04 ਜੂਨ 2020

30 ਮਈ 2020

29 ਮਈ 2020

28 ਮਈ 2020

01 ਮਈ 2020

30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020

29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020

27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020

26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020

18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020

16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020

07 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020

05 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020

03 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020

02 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020

29 ਮਾਰਚ 2020

27 ਮਾਰਚ 2020

22 ਮਾਰਚ 2020

13 ਮਾਰਚ 2020

11 ਮਾਰਚ 2020

01 ਮਾਰਚ 2020

24 ਫ਼ਰਵਰੀ 2020

11 ਫ਼ਰਵਰੀ 2020

07 ਫ਼ਰਵਰੀ 2020

03 ਫ਼ਰਵਰੀ 2020

02 ਫ਼ਰਵਰੀ 2020

30 ਜਨਵਰੀ 2020

02 ਜਨਵਰੀ 2020

01 ਜਨਵਰੀ 2020

27 ਦਸੰਬਰ 2019

26 ਦਸੰਬਰ 2019

23 ਦਸੰਬਰ 2019

20 ਦਸੰਬਰ 2019

12 ਦਸੰਬਰ 2019

03 ਦਸੰਬਰ 2019

02 ਦਸੰਬਰ 2019

30 ਨਵੰਬਰ 2019

11 ਨਵੰਬਰ 2019

08 ਨਵੰਬਰ 2019

06 ਨਵੰਬਰ 2019

04 ਨਵੰਬਰ 2019

30 ਅਕਤੂਬਰ 2019

18 ਅਕਤੂਬਰ 2019

17 ਅਕਤੂਬਰ 2019

14 ਅਕਤੂਬਰ 2019

13 ਅਕਤੂਬਰ 2019

10 ਅਕਤੂਬਰ 2019

09 ਅਕਤੂਬਰ 2019

08 ਅਕਤੂਬਰ 2019

07 ਅਕਤੂਬਰ 2019

04 ਅਕਤੂਬਰ 2019

02 ਅਕਤੂਬਰ 2019

01 ਅਕਤੂਬਰ 2019

29 ਸਤੰਬਰ 2019

26 ਸਤੰਬਰ 2019

25 ਸਤੰਬਰ 2019

24 ਸਤੰਬਰ 2019

23 ਸਤੰਬਰ 2019

15 ਸਤੰਬਰ 2019

13 ਸਤੰਬਰ 2019

09 ਸਤੰਬਰ 2019

08 ਸਤੰਬਰ 2019

05 ਸਤੰਬਰ 2019

04 ਸਤੰਬਰ 2019

03 ਸਤੰਬਰ 2019

30 ਅਗਸਤ 2019

26 ਅਗਸਤ 2019

25 ਅਗਸਤ 2019

12 ਅਗਸਤ 2019

11 ਅਗਸਤ 2019

09 ਅਗਸਤ 2019

07 ਅਗਸਤ 2019

06 ਅਗਸਤ 2019

05 ਅਗਸਤ 2019

04 ਅਗਸਤ 2019

24 ਜੁਲਾਈ 2019

15 ਜੁਲਾਈ 2019

14 ਜੁਲਾਈ 2019

12 ਜੁਲਾਈ 2019

23 ਜੂਨ 2019

19 ਜੂਨ 2019

18 ਜੂਨ 2019

12 ਜੂਨ 2019

20 ਮਈ 2019

09 ਮਈ 2019

04 ਮਈ 2019

03 ਮਈ 2019

18 ਮਾਰਚ 2019

13 ਮਾਰਚ 2019

05 ਮਾਰਚ 2019

03 ਮਾਰਚ 2019

15 ਫਰਵਰੀ 2019

13 ਫਰਵਰੀ 2019

06 ਫਰਵਰੀ 2019

23 ਦਸੰਬਰ 2018

16 ਦਸੰਬਰ 2018

14 ਦਸੰਬਰ 2018

15 ਅਕਤੂਬਰ 2018

11 ਅਕਤੂਬਰ 2018

07 ਅਕਤੂਬਰ 2018

05 ਅਕਤੂਬਰ 2018

25 ਸਤੰਬਰ 2018

23 ਸਤੰਬਰ 2018

22 ਸਤੰਬਰ 2018

21 ਸਤੰਬਰ 2018

20 ਸਤੰਬਰ 2018

19 ਸਤੰਬਰ 2018

18 ਸਤੰਬਰ 2018

17 ਸਤੰਬਰ 2018

16 ਸਤੰਬਰ 2018

12 ਸਤੰਬਰ 2018

06 ਸਤੰਬਰ 2018

25 ਅਗਸਤ 2018

21 ਅਗਸਤ 2018

20 ਅਗਸਤ 2018

19 ਅਗਸਤ 2018

18 ਅਗਸਤ 2018

17 ਅਗਸਤ 2018

16 ਅਗਸਤ 2018

14 ਅਗਸਤ 2018

12 ਅਗਸਤ 2018

11 ਅਗਸਤ 2018

10 ਅਗਸਤ 2018

09 ਅਗਸਤ 2018

05 ਅਗਸਤ 2018

31 ਜੁਲਾਈ 2018

25 ਜੁਲਾਈ 2018

24 ਜੁਲਾਈ 2018

09 ਮਈ 2018

08 ਮਈ 2018

03 ਮਈ 2018

29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018

20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018

10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018

09 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018

05 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018

02 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018

31 ਮਾਰਚ 2018

30 ਮਾਰਚ 2018

29 ਮਾਰਚ 2018

28 ਮਾਰਚ 2018

27 ਮਾਰਚ 2018

26 ਮਾਰਚ 2018

15 ਮਾਰਚ 2018

14 ਮਾਰਚ 2018

13 ਮਾਰਚ 2018

11 ਮਾਰਚ 2018

10 ਮਾਰਚ 2018

09 ਮਾਰਚ 2018

08 ਮਾਰਚ 2018

06 ਮਾਰਚ 2018

01 ਮਾਰਚ 2018

28 ਫ਼ਰਵਰੀ 2018

27 ਫ਼ਰਵਰੀ 2018

25 ਫ਼ਰਵਰੀ 2018

24 ਫ਼ਰਵਰੀ 2018

23 ਫ਼ਰਵਰੀ 2018

🤥 ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੂਠ : ਸੰਪਾਦਕ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼

20 ਫ਼ਰਵਰੀ 2018

19 ਫ਼ਰਵਰੀ 2018

18 ਫ਼ਰਵਰੀ 2018

17 ਫ਼ਰਵਰੀ 2018

🦁 ਰੇਡੀਓ ਸਿੰਘਨਾਦ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 16 ਫ਼ਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਵਿਚਾਰ (ਬਕੜਵਾਹ) ਦਾ ਜਵਾਬ - Part 1 - 5

(All episodes) ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ : ਸਿਰਦਾਰ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ

16 ਫ਼ਰਵਰੀ 2018

☝️ ਐਸੇ ਸੰਤ ਨ ਮੋਕਉ ਭਾਵਹਿ ॥ : ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਪੋਕਨ

12 ਫ਼ਰਵਰੀ 2018

11 ਫ਼ਰਵਰੀ 2018

10 ਫ਼ਰਵਰੀ 2018

09 ਫ਼ਰਵਰੀ 2018

08 ਫ਼ਰਵਰੀ 2018

07 ਫ਼ਰਵਰੀ 2018

06 ਫ਼ਰਵਰੀ 2018

05 ਫ਼ਰਵਰੀ 2018

04 ਫ਼ਰਵਰੀ 2018

03 ਫ਼ਰਵਰੀ 2018

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

💥 ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ : ਏਕਮ ਸਿੰਘ ਚੁੱਪਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰ ਦੇ ਇਕ ਜੱਥੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ

🦁 ਰੇਡੀਓ ਸਿੰਘਨਾਦ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ 02 ਫ਼ਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ
ਕਾਕਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਕੀਤੀ ਬਕੜਵਾਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ
: ਸਿਰਦਾਰ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ

28 ਜਨਵਰੀ 2018

25 ਜਨਵਰੀ 2018

24 ਜਨਵਰੀ 2018

21 ਜਨਵਰੀ 2018

ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਸਾਧ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਸੈਨਹੋਜ਼ੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਪਲਾਈ : ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਪੋਕਨ

20 ਜਨਵਰੀ 2018

19 ਜਨਵਰੀ 2018

18 ਜਨਵਰੀ 2018

17 ਜਨਵਰੀ 2018

16 ਜਨਵਰੀ 2018

15 ਜਨਵਰੀ 2018

️🎯 ਜਿਸ ਹਰਨੇਕ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ : ਭਾਈ ਨਵਜੋਧ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ

14 ਜਨਵਰੀ 2018

13 ਜਨਵਰੀ 2018

12 ਜਨਵਰੀ 2018

09 ਜਨਵਰੀ 2018

08 ਜਨਵਰੀ 2018

07 ਜਨਵਰੀ 2018

🐑 ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੌਤਕ ... ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ : ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਪੋਕਨ

26 ਨਵੰਬਰ 2017

ਸਵਾਰਥੀ ਬੰਦੇ ਕਿਦਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਗਲੇ ਚਿਹਰੇ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਮੋਢਾ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਜੀ ਰੰਜੀਸ਼ਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ! : ਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ

25 ਨਵੰਬਰ 2017

😢 ਹਰਨੇਕ ਦੇ ਰੇਡਿਓ ਵਿਰਸਾ (ਵਿਸ਼ਟਾ) ਵਲੋਂ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ

07 ਨਵੰਬਰ 2017

06 ਨਵੰਬਰ 2017

ਗ਼ਲਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰੇ ੳਸਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਏ, ਤਾਂਕਿ ਅਗੇ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ : ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ; ਸਿੰਘਨਾਦ ਰੇਡਿਉ 'ਤੇ 03 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਵਿਸੇਸ਼ ਲਾਇਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ

05 ਨਵੰਬਰ 2017

01 ਨਵੰਬਰ 2017

31 ਅਕਤੂਬਰ 2017

30 ਅਕਤੂਬਰ 2017

29 ਅਕਤੂਬਰ 2017

26 ਅਕਤੂਬਰ 2017

🐶 ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਜਾਏ, ਪਰ ਸੀਨਾ ਜੋਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਏ : ਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ

25 ਅਕਤੂਬਰ 2017

🍪 ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਹਨ ਉਹ ਲੱਡੂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ : ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ

24 ਅਕਤੂਬਰ 2017

23 ਅਕਤੂਬਰ 2017

22 ਅਕਤੂਬਰ 2017

21 ਅਕਤੂਬਰ 2017

19 ਅਕਤੂਬਰ 2017

18 ਅਕਤੂਬਰ 2017

17 ਅਕਤੂਬਰ 2017

15 ਅਕਤੂਬਰ 2017

14 ਅਕਤੂਬਰ 2017

13 ਅਕਤੂਬਰ 2017

12 ਅਕਤੂਬਰ 2017

11 ਅਕਤੂਬਰ 2017

10 ਅਕਤੂਬਰ 2017

08 ਅਕਤੂਬਰ 2017

07 ਅਕਤੂਬਰ 2017

05 ਅਕਤੂਬਰ 2017

04 ਅਕਤੂਬਰ 2017

03 ਅਕਤੂਬਰ 2017

02 ਅਕਤੂਬਰ 2017

30 ਸਤੰਬਰ 2017

28 ਸਤੰਬਰ 2017

27 ਸਤੰਬਰ 2017

26 ਸਤੰਬਰ 2017

25 ਸਤੰਬਰ 2017

23 ਸਤੰਬਰ 2017

22 ਸਤੰਬਰ 2017

21 ਸਤੰਬਰ 2017

20 ਸਤੰਬਰ 2017

19 ਸਤੰਬਰ 2017

18 ਸਤੰਬਰ 2017

17 ਸਤੰਬਰ 2017

16 ਸਤੰਬਰ 2017


ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ॥
ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੱਪੂ (ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ), ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ, ਸੰਤ, ਬਾਬੇ, ਅਨਮਤੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸਿੱਖ / ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।Disclaimer: Khalsanews.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news। articles। audios videos or any other contents published on www.khalsanews.org  and cannot be held responsible for their views.  Read full details....

Go to Top